سطح متوسط دو – B1 High

* در این مرحله می‌توانید فقط به مدت 15 دقیقه استراحت کنید.

* توجه داشته باشید از این صفحه اصلا خارج نشوید.

* بعد از اتمام زمان استراحت، بر روی دکمه شروع آزمون کلیک کنید.

به بالای صفحه بردن