تعیین سطح آنلاین زبان سایبرتاک مدرن
(MOCYPTO) Modern CyberTalk Placement Test

این تعیین سطح برای متقاضیان استفاده از بسته‌های آموزش زبان سایبرتاک مدرن طراحی شده است و زبان‌آموزان با انجام این آزمون و پاسخ به سوالات Grammar ،Listening می‌توانند از سطح خود اطلاع یابند و در دوره‌های خودآموز سایبرتاک مدرن (CTM1 – CTM6) ثبت‌نام نمایند. در حال حاضر این تعیین‌سطح به‌منظور آگاهی زبان‌آموزان از دوره‌های خودآموز زبان طراحی شده است و انجام آن از طریق سایت سایبرتاک امکان‌پذیر است.